"Rakete" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Raketerobot

Beispieltexte mit "Rakete"

ballistische Raketeballistisk robot

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Raketenabwehrantirobotförsvar
Interkontinentalraketeinterkontinental robot
Euroraketeeuromissil
Trägerraketebärfarkost
Raketenmotorgehäuse, deren "Innenbeschichtung" und "Isolierung";Raketmotorhus samt tillhörande "inre foder" och "isolering".
Raketenwerfer, Flammenwerfer, Granatwerfer, Torpedorohre und ähnliche WerferUtskjutningsramper för raketer; eldkastare; granatkastare; torpedtuber och liknande avfyrningsanordningar
Trägerraketen (für "Raumfahrzeuge") oder "Raumfahrzeuge".Rymduppskjutningsanordningar inklusive "rymdfarkoster".
Feststoffraketenantriebssysteme mit einer der folgenden Eigenschaften:Raketmotorsystem för fasta bränslen som har någon av följande egenskaper:
Hybridraketenantriebssysteme mit einem Gesamtimpuls größer als 1,1 MNs.Hybridframdrivningssystem för raketer med en impuls större än 1,1 MNs.
raketen für RaumfahrzeugeRymdfarkoster (inklusive satelliter) och bärraketer för rymdfarkoster
raketenantriebssysteme:Komponenter, enligt följande, speciellt konstruerade för raketmotorsystem som använder fasta bränslen:
raketenantriebssysteme, wie folgt:System och komponenter, enligt följande, speciellt konstruerade för raketmotorer som drivs med flytande bränsle.
raketen für Raumfahrzeuge sowie SuborbitalfahrzeugeRymdfarkoster (inbegripet satelliter) och bärraketer för satelliter och rymdfarkoster