"Rübenzucker" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Rübenzuckerbetsocker

Beispieltexte mit "Rübenzucker"

Rohr- und Rübenzucker und chemisch reine Saccharose, fest:Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form:
Rübenzucker (ohne Weißzucker), fest, ohne Zusatz von Aroma- oder FarbstoffenRaffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor i fast form (ej vitt socker)
Rübenzucker und chemisch reine Saccharose, fest, ohne Zusatz von Aroma- oder FarbstoffenRaffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor eller kemiskt ren sackaros, i fast form, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen
Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form, annat än råsocker, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Roher Rohr- oder Rübenzucker, festSocker från sockerrör eller sockerbetor, i fast form
Rübenzucker, fest, ohne Zusatz von Aroma- oder FarbstoffenVitt socker från sockerrör eller sockerbetor i fast form
Rübenzucker, mit Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen; Ahornzucker und Ahornsirup, ohne Zusatz von Aroma- oder FarbstoffenRaffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor, med tillsats av aromämnen och färgämnen; lönnsocker och lönnsirap