"Pflanzenkrankheit" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Pflanzenkrankheitväxtsjukdom

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

gegen durch Tiere, Pflanzenkrankheiten oder Schädlingsbefall bedingte Verluste.förluster som uppstår till följd av djur, växtsjukdomar eller skadedjursangrepp.
Artikel 38 Fonds auf Gegenseitigkeit für Tierseuchen und Pflanzenkrankheiten und UmweltvorfälleArtikel 38 Gemensamma fonder för djur- och växtsjukdomar och miljöolyckor
eine Seuche oder Pflanzenkrankheit, die den ganzen Tier- bzw. Pflanzenbestand des Begünstigten oder einen Teil davon befällt;En epizooti eller en växtsjukdom som drabbar hela eller en del av stödmottagarens djurbesättning respektive grödor.
Fonds auf Gegenseitigkeit für widrige Witterungsverhältnisse, Tierseuchen und Pflanzenkrankheiten, Schädlingsbefall und UmweltvorfälleGemensamma fonder för allvarliga klimathändelser, djur- och växtsjukdomar, angrepp av skadegörare och miljöolyckor