"Patient" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Patientpatient

Beispieltexte mit "Patient"

Patient für die Dauer der Behandlung in einem Krankenhaus untergebracht ist.Inskrivning på sjukhus innebär att en patient inkvarteras på sjukhuset under behandlingen.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Patientenrechtepatientens rättigheter
Gesundheit — PatientenHälsa – patienter
Kumulative und Intervallpatientenexposition aus MarketingerfahrungSammanlagd patientexponering och patientexponering under rapporteringsperioden
Röntgenkontrastmittel; diagnostische Reagenzien zur Verwendung am PatientenStrålningsabsorberande röntgenkontrastmedel; diagnostiska reagens för invärtes eller utvärtes bruk
Patienten;Tillhandahållande av paramedicinsk vård till ej inskrivna patienter;
Patienten;Resultat av tester och rutiner som är relevanta för patientutredningen.
Patienten bzw. Chirurgen bei chirurgischen Eingriffen verwendeten ArtEngångsrockar av sådana slag som används av patienter och kirurger under kirurgiska ingrepp
Patientenbeförderung sollte daher ausdrücklich nicht ausgeschlossen werden.Det bör därför uttryckligen anges att ambulanstjänster för transport av patienter inte bör undantas.
Patienten.Sjukhusens specialiserade öppenvård och kommunal hemsjukvård samt sjukhusansluten hemsjukvård ingår, likaså vård i livets slutskede.