"Oman" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

OmanOman

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

wissenschaftliches Risikomanagementvetenskaplig riskanalys
Inhalt des RisikomanagementplansRiskhanteringsplanens innehåll
Format der RisikomanagementpläneFormat för riskhanteringsplanen
Risikomanagementziele und -politikMål och riktlinjer för riskhantering
Risikomanagement und ZollkontrollenRiskhantering och tullkontroller
Risikoprävention und RisikomanagementRiskförebyggande åtgärder och riskhantering
Anforderungen an das RisikomanagementsystemKrav på riskhanteringssystemet
Der Risikomanagementplan besteht aus folgenden Modulen:Riskhanteringsplanen ska bestå av följande moduler:
das Risikomanagement-System eines Instituts ist gut dokumentiert.Ett instituts riskhanteringssystem ska vara väl dokumenterat.
Für alle neuen Zulassungsanträge sind Risikomanagementpläne vorzulegen.Riskhanteringsplaner krävs för alla nya ansökningar om godkännande för försäljning.
B. KONTROLLE DER VERSCHMUTZUNG DURCH INDUSTRIEANLAGEN UND RISIKOMANAGEMENTB. FÖRORENINGSKONTROLL OCH RISKHANTERING INOM INDUSTRIN
Die vom Zulassungsinhaber erstellten Risikomanagementpläne enthalten Folgendes:Den riskhanteringsplan som fastställts av innehavaren av godkännande för försäljning ska innehålla följande:
Blutdruckmessgeräte (einschließlich Sphygmomanometer, Tensiometer, Oszillometer)Instrument och apparater för blodtryckningsmätning (även sfygmansmetrar, tensiometrar och oscillometrar)