"Olive" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Oliveoliv

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Olivenölolivolja
Olivenöl und TafelolivenOlivolja och bordsoliver
Olivenöl und Tafeloliven,sektorn för olivolja och bordsoliver,
Natives Olivenöl extraExtra jungfruolja
für den OlivenölsektorNär det gäller olivolja:
Nebenerzeugnisse des OlivenanbausBiprodukter från olivodling
Vertragsverhandlungen im OlivenölsektorAvtalsförhandlingar inom sektorn för olivolja
Oliven der Unterposition 20019065oliver enligt undernummer 20019065
Oliven für die Gewinnung von Öloliver för oljeproduktion
Olivenöl und Tafeloliven, Teil VII;Olivolja och bordsoliver, del VII.
Oliventresteröle (roh und raffiniert)Olivolja av pressrester (oraffinerad och raffinerad)
Olivenöl, anderes als nicht behandelt, genießbarOlivolja, andra slag än jungfruolja, ätbar
Oliven, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefrorenOliver (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta
Olivenöl – bestehend aus raffinierten und nativen OlivenölenOlivolja bestående av raffinerad olivolja och jungfruolja
Anzahl Oliven je kgAntal oliver per kilogram
Beihilfen im sektor olivenöl und tafelolivenStöd inom sektorn för olivolja och bordsoliver
Natives Olivenöl und Natives Olivenöl extraExtra jungfruolja och jungfruolja
normalerweise zur Erzeugung von Olivenöl bestimmtsom normalt producerar oliver för produktion av olivolja
der Verbesserung der Umweltauswirkungen des Olivenanbaus;Miljöförbättrande åtgärder i samband med olivodling.
die Verbesserung der Umweltauswirkungen des Olivenanbaus;Förbättring av olivodlingens inverkan på miljön.
Bezeichnung, Regelung: Beihilferegelung für Olivenölerzeugerorganisationen.Benämning, stödordning: stödordning till förmån för olivoljeproducenternas organisationer.