"Obst" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Obstfrukt

Beispieltexte mit "Obst"

Obst und GemüseFrukt och grönsaker
Obst und Gemüse, Teil IX;Frukt och grönsaker, del IX.
Obst und Gemüse - Tomaten- verarbeitungFrukt och grönsaker – bearbetning av tomater
Obst und Gemüse in Essig, Öl oder LakeFrukter, bär och grönsaker inlagda i ättika, olja eller saltlake
Obst und Gemüse - Zitrusfrüchte- verarbeitungFrukt och grönsaker – Bearbetning av citrusfrukter
Obst der subtropischen oder tropischen KlimazonenFrukt från subtropiska eller tropiska zoner
Obst und Gemüse, ausgenommen Tomaten — Artikel 128 Absatz 2Frukt och grönsaker, andra än tomater – artikel 128.2
Obst und Gemüse (einschließlich Zitrusfrüchte aber ohne Oliven)Frukt och grönsaker (inklusive citrusfrukter, exklusive oliver).
Der ausgeprägte Geschmack hat Anklänge an Milch, Karamell, Vanille und Obst.Smaken är tydlig med inslag av mjölksyra, karamelliserat socker, vanilj och frukt.
Verzehr von Obst und GemüseKonsumtion av frukt och grönsaker
Beihilfen im Sektor Obst und GemüseStöd inom sektorn för frukt och grönsaker
Sonstiges Obst der gemäßigten KlimazonenAnnan frukt från tempererade zoner
Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse,Bearbetad frukt och bearbetade grönsaker.
Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse;Bearbetad frukt- och grönsaksprodukter.
Erzeugerorganisationen im Sektor Obst und GemüseProducentorganisationerna inom frukt- och grönsakssektorn
Trockenfutter, Stärkekartoffeln, Obst und GemüseTorkat foder, stärkelsepotatis samt frukt och grönsaker

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Obstbaufruktodling
Steinobststenfrukt
Kernobstkärnfrukt
Frischobstfärsk frukt
Obsterzeugnisfruktprodukt
Obst- und Beerengehölze,plantskolor för fruktträd och bär,
Kern- und SteinobstKärn- och stenfrukter
Frühobst und Frühgemüseprimör
Schulobst und GemüseprogrammProgram för frukt och grönsaker i skolan
Obst- und Beerenarten der subtropischen Klimazonenfrukt- och bärarter i subtropiskt klimat
Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet oder verarbeitetFrukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade
Obst und Gemüse, ausgenommen Tomaten — Artikel 54 Absatz 2Frukt och grönsaker, andra än tomater – artikel 54.2
Obst- (Frischobst-) und Beerenarten der gemäßigten Klimazonen [5]färska frukt- och bärarter i tempererat klimat [5]
Obst und Holz sind nebengeordnete Invasionswege mit vernachlässigbarer Einschleppungswahrscheinlichkeit.Frukter och trä utgör mindre viktiga spridningsvägar och sannolikheten för introduktion på denna väg är obetydlig.
Früchte von Laubbäumen einschließlich SteinobstFrukt från lövfällande träd, inklusive stenfrukt
Andere Obst- und GemüsesäfteAnnan frukt- och grönsakssaft
Arbeitsgruppe „Obst und Gemüse“Arbetsgruppen för frukt och grönsaker
Mischungen aus Obst- und GemüsesäftenBlandningar av frukt-, bär- och grönsakssaft
Sonstige Verarbeitung von Obst und GemüseAnnan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
Anderes Kleinobst und Beeren (außer wilde Sorten)Andra små frukter och bär (odlade)
Anderes Obst und Gemüse, anderweitig nicht genanntAnnan frukt och grönsaker
Frisches Obst und Gemüse, ausgenommen ZitrusfrüchteFärsk frukt och färska grönsaker, förutom citrusfrukt