"NATO" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
NATONato

Beispieltexte mit "NATO"

Weitergabe von Informationen an die NATO und an DrittstaatenUtlämnande av uppgifter till Nato och tredjeländer

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Anatomieanatomi
NATO-StaatenNatoländer
Zusammenarbeit EU-NATOsamarbete mellan EU och Nato
Eurogroup (NATO)eurogruppen (Nato)
BIC-Code des Originators.Originatorns BIC-kod
Der Europäische KoordinatorDen europeiska samordnaren ska ha följande uppgifter:
Jede Gruppe ernennt einen Koordinator.Varje grupp skall utse en samordnare.
ANFORDERUNGEN AN SPONSOREN UND ORIGINATORENKRAV FÖR MEDVERKANDE INSTITUT OCH INSTITUT SOM ÄR ORIGINATORER
elektrisch betriebene Detonatoren wie folgt:Elektriskt initierade sprängkapslar enligt följande:
Detonatoren und Mehrfachzündersysteme wie folgt:Sprängkapslar (tändare) och tändsystem för flerpunktständning, enligt följande:
Ihre Ausübung liegt im Ermessen des Originators,Det institut som är originator avgör fritt om städoptionen ska utnyttjas.
Funktion des Koordinators für das Netz der AgenturenRollen som samordnare för byrånätverket
Bei mehreren Originatoren ist „MULTIPLE“ anzugeben.Vid flera originatorer ska ”MULTIPLE” anges