"Motor" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Motormotor

Beispieltexte mit "Motor"

Verzögerung, Motor ausgekuppeltRetardation, koppling urtrampad
Motor Flüssigkeit/Luft [2] Nichtzutreffendes streichen.Motor vätska/luft [2] Stryk det som inte är tillämpligt.
Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge, mit MotorUnderreden försedda med motor
Kettensägen mit eingebautem nicht elektrischem MotorKedjesågar med icke-elektrisk motor
Omnibusse mit Kolbenverbrennungsmotor oder mit anderem MotorMotorfordon för transport av minst 10 personer
von Hand zu führende mechanische Fußbodenkehrer ohne MotorMekaniska mattsopare utan motor
prozentuales Drehmoment, bezogen auf das maximale Drehmoment beim Motorprocentuellt vridmoment i förhållande till det maximala vridmomentet vid provvarvtalet
Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705, mit MotorUnderreden försedda med motor, till motorfordon enligt nr 8701–8705
Startvorgang nach Motor AusStartförlopp efter Motor AV
Der Motor ist nicht in Betrieb.Motorn ska inte gå.
Gang eingelegt, Motor ausgekuppeltK1, K2 = första eller andra växeln ilagd, kopplingen urtrampad.
PM = Getriebe im Leerlauf, Motor eingekuppelt.PM = växeln i friläge, kopplingen uppsläppt.
mit Motor und horizontal rotierendem SchneidwerkMotordrivna rotorgräsklippare
Simulation von Bremsprüfungen, Motor eingekuppeltSimulering av bromsprovning med motorn tillkopplad
Impulsgeber-Resolver für bürstenlosen Motor einer elektrischen ServolenkungResolvergivare för borstlösa motorer till elektrisk servostyrning

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Drehstrommotortrefasmotor
Schrittmotorstegmotor
Motorleistungmotoreffekt
Dieselmotordieselmotor
Bremsbelag/Hubmotorbromsbeläggning/lyftmotor
Störung Motorenstörning motorer
Drehstrommotor Eextrefasmotor Eex
Motordrehzahl im Leerlaufmotorvarvtal vid tomgång
Motoren mit LadeluftkühlungMotorer med laddluftkylning
Motorausrüstung und Nebenaggregate.Motorns utrustning och tillbehör.
Motorenöle, Kompressorenöle, TurbinenöleMotoroljor, kompressoroljor och turbinoljor
Fahrzeuge mit FremdzündungsmotorFordon med gnisttändningsmotor
Fahrzeuge mit SelbstzündungsmotorFordon med kompressionständningsmotor
Wahl des StammmotorsVal av huvudmotor
Nur für Viertaktmotoren.“Gäller endast fyrtaktsmotorer.”
Reisemotorsegler und MotorseglerTurmotorsegelflygplan och motordrivna segelflygplan
Permanenterregter Gleichstrommotor mitPermantmagnetiserad likströmsmotor med
Antriebsmaschinen oder MotorenkombinationenMotorer eller motorkombinationer
Motorlage: vorn/hinten/Mitte (2) …Motorns placering: fram/bak/mitten (2) …
Motoren zum Antrieb von Lokomotiven:0,50 Motorer för drift av lok
Motoren zum Antrieb von BinnenschiffenMotorer för fartyg i inlandssjöfart
Motornennleistung: … kW bei … min–1Nominell högsta nettoeffekt: … kW vid … min–1
Motoren für "Luftfahrzeuge" oder Raumfahrt oderMotorer för "flygplan" eller rymdfarkoster.
Motordrehzahl, Motorlast, A/F-Modus, KatalysatortemperaturMotorvarvtal, motorbelastning, luft/bränsle-förhållande, katalysatortemperatur
Motorleistung (höchstens 10 % geringer als der höchste Wert).Motoreffekt (högst 10 % under det högsta värdet).
Zündaussetzer bei Fahrzeugen mit FremdzündungsmotorFeltändning i fordon med gnisttändningsmotor
Mit Hebevorrichtung ausgerüstete Karren ohne ElektromotorTruckar, självgående, utan elektrisk motor, med lyft- eller annan hanteringsutrustning
Handgeführte Elektrowerkzeuge mit eingebautem ElektromotorElektromekaniska handverktyg med inbyggd elektrisk motor
Erläuterung: PI = Fremdzündungsmotor, CI = Selbstzündungsmotorgnisttändning, Komp. kompressionständning
Teile für handgeführte Elektrowerkzeuge mit eingebautem ElektromotorDelar till elektromekaniska handverktyg med inbyggd elektrisk motor
Schneespezialfahrzeuge (einschließlich Motorschlitten), mit KolbenverbrennungsmotorFordon speciellt konstruerade för färd på snö, med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) eller med gnisttändning
Staubsauger und andere elektromechanische Haushaltsgeräte, mit eingebautem ElektromotorElektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk motor
Gleichstrommotor mit Kommutator mit:Likströmsmotor med kommutator med
Bei Zweistoffmotoren oder -fahrzeugen.När det gäller en dubbelbränslemotor eller ett dubbelbränslefordon.
Rotierende Hydro- und DruckluftmotorenRoterande hydrauliska motorer och tryckluftsmotorer
Hydraulikzylinder, -pumpen und -motorenHydrauliska cylindrar, pumpar och motorer
Nenneinstellwert des Motortemperaturreglers: …Nominell inställning för mekanismen som kontrollerar motortemperaturen: …
Elektronisches Motorsteuergerät für ErdgaszufuhrElektronisk motorstyrenhet för naturgasdrift:
Antriebsmotoren für Wasserfahrzeuge, AußenbordmotorenMotorer för fartygsdrift, utombordsmotorer