"Messgerät" auf Schwedisch


Messgerätmätutrustning


Beispieltexte mit "Messgerät"

Mit einem speziellen Messgerät durchgeführte geophysikalische Messung entlang der Achse eines Bohrlochs.Geofysisk mätning runt ett borrhåls axel som utförs med en speciell mätare.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Herzfrequenzmessgerät, bestehend aus:Utrustning för att mäta hjärtats pulsslag bestående av:
Messgeräte (indicator heads/balancing instrumentation), konstruiert oder geändert für den Einsatz in Maschinen, erfasst von Unternummer 2B119a.Avläsningsenheter som är konstruerade eller modifierade för att användas i maskiner som omfattas av avsnitt 2B119.a.
Längenmessgeräte mit einer der folgenden Eigenschaften:Instrument för mätning av ’linjärförskjutning’ som har någon av följande egenskaper:
Anhang 8 — Messverfahren für die Prüfungen: MessgeräteausrüstungBilaga 8 – Mätteknik för mätprovningar: instrumentering
Der Verdünnungsluftdurchsatz wird mit dem Durchflussmessgerät FM1 gemessen.Utspädningsluftens flöde mäts med flödesmätaren FM1.
Blutdruckmessgeräte (einschließlich Sphygmomanometer, Tensiometer, Oszillometer)Instrument och apparater för blodtryckningsmätning (även sfygmansmetrar, tensiometrar och oscillometrar)
Elektronische Durchflussmesser (ohne Versorgungsmessgeräte, hydrometrische Messflügel)Elektroniska genomströmningsmätare (utom förbrukningsmätare, hydrometriska flyglar)
Der Messbereich des Geschwindigkeitsmessgeräts wird in der Bauartgenehmigung festgelegt.Hastighetsmätarens mätområde ska överensstämma med vad som angivits i typgodkännandeintyget.
Gasmessgerät oder sonstiges Durchflussmessgerät zur Messung des Verdünnungsluftdurchflusses.Gasmätare eller annat instrument för mätning av utspädningsluftens flöde.