"Medizin" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Medizinmedicin

Beispieltexte mit "Medizin"

alternative Medizinalternativmedicin
Datenverarbeitung in der Medizinmedicinsk databehandling
Nutzung von Kernmaterial und Technologien wie beispielsweise Anwendungen in Medizin und Landwirtschaft,Användning av kärnämne samt kärnteknik, såsom hälso- och jordbrukstillämpningar.
Quecksilberverbindungen, ausgenommen zu Zwecken der Forschung und Entwicklung, Medizin und Analyse ausgeführte VerbindungenKvicksilverföreningar med undantag av föreningar som exporteras för forskning och utveckling, medicinska eller analytiska ändamål

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Medizinaltechnikmedicinsk tekni
Arbeitsmedizinyrkesmedicin
Tiermedizinveterinärmedicin
Zahnmedizinodontologi
Allgemeinmedizinallmänmedicin
medizinischer Berufvårdyrke
medizinisches Zentrummedicinskt center
medizinische Forschungmedicinsk forskning
medizinischer Unterrichtmedicinsk utbildning
medizintechnische Ausrüstungmedicinsk-kirurgisk utrustning
tiermedizinisches Erzeugnisveterinärmedicinsk produkt
allgemeine medizinische Versorgungallmän hälso- och sjukvård
unentgeltliche medizinische Versorgungkostnadsfri läkarvård
medizinische und diagnostische Laborsmedicinskt och diagnostiskt laboratorium
medizinische Erzeugnisse, Geräte und Ausrüstungenmedicinska produkter
Medizinische Notfallausrüstung gemäß Buchstabe aSjukvårdssatsen för nödsituationer enligt punkt a ska
Medizinische Untersuchungen und psychologische GutachtenMedicinska undersökningar och psykologiska bedömningar
Medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche OperationsnähnadelnSuturnålar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk
Medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche Hohlnadeln aus MetallKanyler av metall för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk
Medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche Spritzen, auch mit NadelnInjektionssprutor med eller utan kanyl för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk
Lebensmittel für besondere medizinische ZweckeLivsmedel för speciella medicinska ändamål
Elektrodiagnoseapparate für medizinische ZweckeApparater för elektrodiagnostik, för medicinskt bruk
mit staatlicher Zulassung als medizinisches Produkt.Har godkänts av en statlig myndighet för att släppas ut på marknaden som läkemedel.
Häufigkeit der periodischen medizinischen UntersuchungenPeriodicitet för återkommande medicinska undersökningar
Installation von medizinischen und chirurgischen GerätenInstallation av medicinsk och kirurgisk utrustning
M medizinisch (einschließlich bio-medizinischer Forschung)M Medicinska ändamål (inbegripet biomedicinsk forskning)
über elektronische Gebrauchsanweisungen für Medizinprodukteom elektroniska bruksanvisningar för medicintekniska produkter