"Malaysia" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

MalaysiaMalaysia

Beispieltexte mit "Malaysia"

Feststellungen in Bezug auf MalaysiaUndersökningsresultat rörande Malaysia
Ausfuhren aus der VR China nach MalaysiaExport från Kina till Malaysia
Die Eintragung für Malaysia erhält folgende Fassung:Följande post för Madagaskar ska föras in i alfabetisk ordning:
Am 19. August 2004 hat Malaysia einen Ausbruch der Geflügelpest gemeldet.Den 19 augusti 2004 rapporterade Malaysia ett utbrott av aviär influensa.
In der Ausgangsuntersuchung war Malaysia als Vergleichsland vorgesehen worden.I den ursprungliga undersökningen valdes Malaysia som jämförbart land.
Der Versand von Waren mit Ursprung in der VR China über Malaysia hat sich also bestätigt.Förekomsten av omlastning av varor med kinesiskt ursprung via Malaysia bekräftas således.
Andfast begann erst nach der Ausweitung der Maßnahmen auf Malaysia mit der Ausfuhr der betroffenen Ware.Andfast exporterade den berörda produkten för första gången först efter det att åtgärderna hade utvidgats till att omfatta Malaysia.
Wie in Erwägungsgrund 10 erläutert, übermittelten drei ausführende Hersteller in Malaysia beantwortete Fragebogen.Såsom anges i skäl 10 lämnade tre exporterande tillverkare i Malaysia in besvarade frågeformulär.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Für die Regierung MalaysiasFör Malaysias regering
Thailand, Malaysia, Singapur, Südkorea, Taiwan, Hongkong SVRThailand, Malaysia, Singapore, Republiken Korea, Taiwan, Hongkong SAR.
Halbinsel-Malaysia und Ostmalaysia (Labuan, Sabah und Sarawak)Malackahalvön och östra Malaysia (Labuan, Sabah och Sarawak)