"Landeswährung" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Landeswährungnationell valuta

Beispieltexte mit "Landeswährung"

Feld 12 Wert in Landeswährung: Angabe des Wertes des Kulturgutes in einer Landeswährung.Fält 12: Värde i nationell valuta: Ange föremålets värde i nationell valuta.
Schutzmaßnahmen bei Gefährdung der Anwendung des Unionsrechts durch außergewöhnliche Währungspraktiken hinsichtlich einer Landeswährung.och åtgärder för att skydda tillämpningen av unionsrätten om exceptionella monetära förfaringssätt avseende en nationell valuta riskerar att äventyra den.
Positionen in der Landeswährung und in ausländischer WährungPoster i nationell och utländsk valuta
Der in den Absätzen 1 und 2 definierte Warenwert ist in Landeswährung anzugeben.Varornas värde som definierats i punkterna 1 och 2 skall uttryckas i nationell valuta.
Angabe, ob das Rating in der Landeswährung oder in einer Fremdwährung ausgedrückt ist.Uppgift om huruvida kreditbetyget avser lokal eller utländsk valuta
Zentralbanken und nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen in der Landeswährung der Zentralbank bzw. der jeweiligen öffentlichen Stelle,centralbanker och offentliga organ som inte tillhör den nationella regeringen, i centralbankens och de offentliga organens valuta,
Die Transfervorschriften des Landes des Kreditnehmers müssen die Rückzahlungspflicht des Kreditnehmers unberührt lassen, die in Landeswährung ausgedrückt ist.Bestämmelser om överföring i låntagarens land inverkar inte på låntagarens återbetalningsskyldigheter, vilka förblir i lokal valuta.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Gesamtkosten für Tests während des Berichtszeitraums (Landeswährung)Totala kostnader för test under rapporteringsperioden (nationell valuta)
Wert des angewandten Landeswährungsfaktors (Local Currency Factor, LCF)Värdet för tillämpad lokal valuta-faktor.