"Krebs" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Krebscancer

Beispieltexte mit "Krebs"

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugenH351 Misstänks kunna orsaka cancer
H350i Kann bei Einatmen Krebs erzeugenH350i Kan orsaka cancer vid inandning

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Krebstierkräftdjur
Krebstierzuchtkräftdjursodling
krebserzeugender Stoffcancerframkallande ämne
Taschenkrebse und SeespinnenKrabbtaska och spindelkrabba
Nur vorgekochte Krebstiere“Endast förkokta kräftdjur”
krebserzeugend der Kategorie 1 oder 2,cancerframkallande i kategori 1 eller 2,
Krebstiere oder Kopffüßer mit Ausnahme von KalmarKräftdjur eller bläckfiskar, utom tioarmad bläckfisk
Krebse der Art Procambrus clarkii, in natürlichem Süßwasser gefischt,Kräftor av arten Procambrus clarkii som fångats i naturligt sötvatten genom fiske.
Krebstiere, anders zubereitet oder haltbar gemacht; Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere, anders zubereitet oder haltbar gemachtKräftdjur, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt; blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt
Nur Fisch- oder Krebstierpaste“Endast fiskpastej och kräftdjurspastej”
Süßwasserkrebse, in Dill gekocht, gefrorenSötvattenkräftor, kokade i dill, frysta
Taschenkrebse und Seespinnen im ICES-Gebiet VIIKrabbtaska och spindelkrabba i Ices-område VII
Alle zehnfüßigen Krebstiere (Ordnung der Dekapoden)“Alla kräftdjur av ordningen Decapoda”
Kategorie 4 — Fischereifahrzeuge, die Taschenkrebse fangenKategori 4: Fartyg som fiskar efter krabba.
Weichtiere, Stachelhäuter Manteltiere, Meeresschnecken und KrebstiereBlötdjur, tagghudingar, manteldjur, snäckor och kräftdjur
Fisch und Fischereiprodukte, einschließlich Krebs- und Weichtieren, verarbeitetBearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur