"Korruption" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Korruptionkorruption

Beispieltexte mit "Korruption"

Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der KorruptionOrganiserad brottslighet och korruption
Verantwortlichkeit der Finanzakteure bei rechtswidrigen Tätigkeiten, Betrug oder KorruptionBudgetaktörernas ansvar vid olaglig verksamhet, bedrägeri eller korruption
Verantwortlichkeit des Anweisungsbefugten bei rechtswidrigen Tätigkeiten, Betrug oder KorruptionUtanordnares ansvar vid olaglig verksamhet, bedrägeri eller korruption
Artikel 72 Verantwortlichkeit des Anweisungsbefugten bei rechtswidrigen Tätigkeiten, Betrug oder KorruptionArtikel 72 Utanordnares ansvar vid olaglig verksamhet, bedrägeri eller korruption
Organisierte Kriminalität, Drogen, Korruption und TerrorismusOrganiserad brottslighet, narkotika, korruption och terrorism
Gewährleistung der Strafverfolgung von Polizeibeamten, die an Korruption oder anderen Straftaten beteiligt sind.Sörja för att poliser som är inblandade i korruption och annan brottslig verksamhet ställs inför rätta.
Durchführung konkreter Maßnahmen, um darauf aufmerksam zu machen, dass Korruption ein schwerwiegender Straftatbestand ist.Vidta konkreta åtgärder för att åstadkomma ökad medvetenhet om att korruption är ett grovt brott.
die umfassende Koordinierungsfunktion der zuständigen georgischen Behörden bei der Justizreform und der Bekämpfung der Korruption unterstützen,stödja de berörda georgiska myndigheternas övergripande samordnande roll när det gäller reformen av domstolsväsendet och kampen mot korruption,

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Erzielung nennenswerter Ergebnisse bei der Betrugs- und Korruptionsbekämpfung.Uppnå betydande resultat när det gäller bekämpning av bedrägeri och korruption.
Verbesserung der Korruptionsbekämpfung Umsetzung der Strategie für die Korruptionsbekämpfung.Förbättra bekämpningen av korruption Genomföra strategin för bekämpning av korruption.
Weitere Verstärkung der Korruptionsbekämpfung und der Bekämpfung der organisierten KriminalitätYtterligare skärpa bekämpningen av korruption och organiserad brottslighet
Stellvertretender Leiter des KGB mit Zuständigkeit für Wirtschaftskriminalität und Korruptionsbekämpfung.Biträdande chef för KGB med ansvar för ekonomisk brottslighet och bekämpning av korruption.
Ausbau der institutionellen Kapazitäten für die Untersuchung und strafrechtliche Verfolgung von Korruptionsdelikten.Utöka den institutionella kapaciteten att undersöka och väcka åtal vid korruption.
Erzielung weiterer Fortschritte auf dem Gebiet der Korruptionsbekämpfung und Anwendung der einschlägigen Rechtsvorschriften.Främja ytterligare framsteg inom korruptionsbekämpningen och genomföra relevant lagstiftning på området.
In beiden Teilrepubliken: Annahme und Umsetzung einer umfassenden Strategie zur Korruptionsbekämpfung, einschließlich Annahme und Durchsetzung vorhandener Anti-Korruptions-Instrumente.I båda republikerna: Anta och genomföra en samlad strategi för korruptionsbekämpning, inklusive antagande och verkställighet av tillgängliga instrument mot korruption.