"Korrespondenz" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Korrespondenzkorrespondens

Beispieltexte mit "Korrespondenz"

Übersetzung Vertragsdokumente und Korrespondenz Englisch-Deutsch und Deutsch-Englisch.Översättning av kontraktshandlingar och skriftväxling från engelska till tyska och omvänt.
Die für den Ausschuss bestimmte Korrespondenz ist an den Präsidenten oder an den Generalsekretär zu richten.Korrespondens till kommittén skall ställas till ordföranden eller generalsekreteraren.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Hierzu gehören: Dienstleistungen von Korrespondenz- und Nachrichtenbüros sowie Sonstige Informationsdienstleistungen.Omfattar Nyhetsförmedling och Övriga informationstjänster.