"Konto" auf Schwedisch


Kontoräkenskaper


Beispieltexte mit "Konto"

Konto erstellenSkapa konto
konsolidiertes Kontokoncernredovisning
Konto sonstiger realer VermögensänderungenKonto för andra volymförändringar i tillgångarna
Konto sonstiger Vermögensänderungen (III.3)Konto för andra förändringar i tillgångarna (III.3)
Konto neutraler Umbewertungsgewinne/-verluste (III.3.2.1)Konto för neutrala kapitalvinster och kapitalförluster (III.3.2.1)
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept)Konto för sekundär inkomstfördelning
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) (II.2)Konto för sekundär inkomstfördelning (II.2)
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept) (II.3)Konto för omfördelning av inkomster in natura (II.3)
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Konto der Reinvermögensänderung durch Sparen und VermögenstransfersKonto för förändringar i nettoförmögenhet genom sparande och kapitaltransfereringar
Ihr Konto wurde freigeschaltet.Ditt konto har aktiverats.
Das Konto wurde bereits eingerichtet.Kontot har redan öppnats.
Können Sie nicht auf Ihr Konto zugreifen?Kommer du inte in på ditt konto?
Jedem Konto wird eine Kontokennung zugeteilt.Alla konton skall tilldelas en kontokod.
Ein Konto muss genau einen Kontoinhaber haben.Ett konto måste ha en och endast en innehavare.
Das Empfängerkonto ist kein Konto einer Vertragspartei.Mottagande konto är inte ett partsdepåkonto.
Ein Konto muss genau einen Hauptbevollmächtigten haben.Ett konto måste ha ett och endast ett första behörigt ombud.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Betriebskontorörelsekonto
Verkaufskontorförsäljningskontor
Kontonummer / KreditkartennummerKontonummer/kreditkortsnummer
Internationale Bankkontonummer (IBAN)Internationellt bankkontonummer (IBAN)
Hauptbevollmächtigter des KontoinhabersKontoinnehavarens första behöriga ombud
Unterbevollmächtigter des KontoinhabersKontoinnehavarens andra behöriga ombud
Produktionskonto/Außenkonto der GütertransaktionenProduktionskonto/Utrikeskonto för varor och tjänster
Einkommensverwendungskonto (Ausgabenkonzept) (II.4.1)Konto för användning av disponibel inkomst (II.4.1)
Kontoangaben für alle KontenKontouppgifter för alla konton
Kontokennung und alphanumerische BezeichnungKontokoder och alfanumerisk identifiering
Konto realer Umbewertungsgewinne/-verluste (III.3.2.2)Konto för reala kapitalvinster och kapitalförluster (III.3.2.2)
Konto der Verteilung sonstiger Primäreinkommen (II.1.2.2)Konto för allokering av övriga primära inkomster (II.1.2.2)
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Konto der sekundären Einkommensverteilung der privaten Haushalte (S.14)Konto för sekundär inkomstfördelning, hushåll (S.14)
Kontokennungen früher geschlossener Konten werden nicht erneut benutzt.Kontokoder som har tillhört avslutade konton får inte återanvändas för nya konton.
Konto der Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers (III.1.1)Konto för förändringar i nettoförmögenhet genom sparande och kapitaltransfereringar (III.1.1)
Karten mit Zugang zu einem E-Geld-KontoKort som ger tillgång till elektroniska pengar som är lagrade på konton för elektroniska pengar
Außenkonto der übrigen WeltUtlandskontot
EU-Gesamtkonto für den LuftverkehrKonto för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart
Adressdaten des Kontoinhabers – LandKontoinnehavarens adress – land
Adressdaten des Kontoinhabers – StadtKontoinnehavarens adress – stad
EU-Reservekonto für neue MarktteilnehmerEU:s reservkonto för nya deltagare
Weiterer Bevollmächtigter des KontoinhabersKontoinnehavarens extra behöriga ombud
Adressdaten des Kontoinhabers – PostleitzahlKontoinnehavarens adress – postnummer