"Kaufkraftparität" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Kaufkraftparitätköpkraftsparitet

Beispieltexte mit "Kaufkraftparität"

Hinweis: Kaufkraftparität (KKP): Anzahl der zum Kauf derselben Ware wie in Brüssel notwendigen Währungseinheiten (pro EUR).NB: Med ekonomisk paritet eller köpkraftsparitet menas: Det antal monetära enheter som behövs för att köpa samma produkt som i Bryssel (per euro).