"Kanada" auf Schwedisch


KanadaKanada


Beispieltexte mit "Kanada"

Schlussofferte unter Anlage I von KanadaSlutligt Tillägg I-anbud från Kanada
Holz von Acer saccharum Marsh., zur Furnierherstellung, mit Ursprung in den USA und KanadaTrä av Acer saccharum Marsh., avsett för produktion av fanerskivor, med ursprung i Förenta staterna och Kanada
Dem Lieferland Kanada zugeteiltAnvisad Kanada i egenskap av leverantörsland
In Anbetracht dessen wurde Kanada als Vergleichsland gewählt.På grund av detta utvaldes Kanada att vara det jämförbara landet.
In Anhang I Teil 1 erhält der Eintrag für Kanada folgende Fassung:I del 1 i bilaga I ska uppgifterna om Kanada ersättas med följande:
In der Liste in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1251/2008 erhält der Eintrag für Kanada folgende Fassung:I bilaga III till förordning (EG) nr 1251/2008 ska posten för Kanada i tabellen ersättas med följande:
Folgenden Menge (in Tonnen) ist für Kanada und alle EU-Mitgliedstaaten ausgenommen Estland, Lettland, Litauen und Polen verfügbar.: 611Följande mängd i ton finns tillgänglig för Kanada och medlemsstaterna i unionen utom Estland, Lettland, Litauen och Polen: 611

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Mexiko.Förenta staterna, Kanada, Mexiko.
von einem Punkt auf 120° 15′ Länge und 49° Breite auf der Grenzlinie Kanada/USA,Från en punkt på gränsen mellan Kanada och Förenta staterna med longitud 120°15′, latitud 49°.
südlich bis zu einem Punkt auf 118° 15′ Länge und 49° Breite auf der Grenzlinie Kanada/USASöderut till en punkt på gränsen mellan Kanada och Förenta staterna med longitud 118°15′, latitud 49°.
Marokko, Kap Verde, Guinea-Bissau, Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Venezuela, Südafrika, Angola und MosambikMarocko, Kap Verde, Guinea-Bissau, Förenta staterna, Kanada, Venezuela, Sydafrika, Angola och Moçambique