"Investitionsförderung" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Investitionsförderunginvesteringsfrämjande åtgärder

Beispieltexte mit "Investitionsförderung"

Unterstützung bei der Modernisierung der Wirtschaft, Investitionsförderung in der Region sowie Stärkung der kleinen und mittleren Unternehmen;Stödja en modernisering av ekonomin, främjande av investeringar i regionen och stärkande av små och medelstora företag.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Einrichtung einer autonomen Investitionsförderungsagentur.Inrätta ett självständigt investeringsfrämjande organ.