"Informationsrecht" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Informationsrechtinformationslagstiftning

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Auf der Basis adäquater Informationsrechte sollten Vergütungsregelungen daher im Rahmen der Corporate Governance angemessenen Kontrollen unterliegen.Ersättningssystemen bör därför omfattas av lämplig styrning och kontroll på grundval av rådande informationskrav.