"Haushaltsvoranschlag" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Haushaltsvoranschlagbudgetuppskattning

Beispieltexte mit "Haushaltsvoranschlag"

Haushaltsvoranschlag der Einrichtungen nach Artikel 208Beräkning av budget för de organ som avses i artikel 208
Artikel 37 Haushaltsvoranschlag der Einrichtungen nach Artikel 208Artikel 37 Beräkning av budget för de organ som avses i artikel 200