"Haushaltsgesetz" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Haushaltsgesetzfinanslag

Beispieltexte mit "Haushaltsgesetz"

Sie ersetzt die im Haushaltsgesetz 2014 vorgesehene Lohntarifüberprüfung.Denna ska ersätta den löneöversyn som ingår i 2014 års budgetlag.
Haushaltsgesetz 2014 oder mittels Änderung von Einzelgesetzen erlassen.De flesta av de ovannämnda åtgärderna antogs genom 2014 års budgetlag eller genom förändringar av särskild lagstiftning.