"Handelsgeschäft" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Handelsgeschäftaffärshändelse

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

sofern sie nicht Gegenstand eines Handelsgeschäfts sind:Följande artiklar på villkor att de inte är föremålet för en affärstransaktion: