"Handbetätigung" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Handbetätigungmanuell manövrering

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Handbetätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und AnzeigerPlacering och märkning av handstyrda manöverorgan, kontrollampor och visare