"Hafenanlage" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Hafenanlagehamnanläggning

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Hafenanlagen oder FlughäfenMekanisk eller elektromekanisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för landsvägar, gator, inre vattenvägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält
Hafenanlagen oder FlughäfenElektriska signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för vägar, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält
Hafenanlagen und FlughäfenDelar till elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakninsutrustning för järnvägar, spårvagnar, landsvägar, gator, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält
Hafenanlagen oder FlughäfenElektrisk signalerings-, säkerhets- och trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, inre vattenvägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält