"Höhe" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Höhehöjd

Beispieltexte mit "Höhe"

Höhe – TINHöjd – TIN
Höhe über Grund.Höjd över marken.
Höhe der Zinssätze;räntenivåer,
Höhe (m über Meereshöhe)Höjd (meter över havet)
Höhe der anfechtbaren SubventionenStorleken på de utjämningsbara subventionerna
Höhe der zugewiesenen Unionsmittel,Tilldelade unionsmedel.
Höhe über Grund (HeightAboveGround)Höjd över marken (HeightAboveGround)
Höhe der tatsächlichen DumpingspanneDen faktiska dumpningsmarginalens storlek
Höhe und Form des eingezahlten KapitalsOmfattning och form av inbetalat kapital
Höhe der getätigten Zahlungen pro Jahr.den årliga betalningsnivån.
Breite x Tiefe x Höhebredd x djup x höjd
Sie führen zur Bereitstellung von Mitteln in gleicher Höhe.De skall leda till anslag av motsvarande omfattning.
Die Höhe des Turms.Tornets höjd.
Die Höhe des Mastes.Stolpens höjd.
Jeweilige Höhe der AbgabeNivå motsvarande avgiften
Wert der Höhe über Grund.Värdet på höjden över marken.
die Höhe der Preisobergrenze;Pristakets belopp.
Anzahl und Höhe der übernommenen Garantien;De utfärdade garantiernas antal och belopp.
Beteiligungsdarlehen in Höhe von 20 Mio. EURLån mot säkerhet i eget kapital på 20 miljoner euro

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

höhere Führungskrafthögre chef
höhere Alkohole (C3-C8)Högre alkoholer (C3–C8)
Höhenlage – BasistypenHöjd – bastyper
Höhenlage – VektorobjekteHöjd – vektorelement
Höhenlage – Gitter-CoverageHöjd – yttäcke i rutnät
Dauer und KabinendruckhöheVaraktighet och kabintryckshöjd
Wert der Höhenangabe.Höjdvärdet.
Mindesthöhe der EigenmittelKrav på kapitalbasens storlek
Festlegung von MindestflughöhenFastställande av minimiflyghöjder
Anforderungen an TIN-HöhenlagenstrukturenKrav för TIN-modeller höjd
Anforderungen an Höhenlagengitter-CoveragesKrav för rutnät för höjdyttäcke
Höherstufige Daten zu VögelnData om fåglar från studier under förfinade betingelser
Höherstufige Daten zu SäugetierenData om däggdjur från studier under förfinade betingelser
Höhere Gewalt und außergewöhnliche UmständeForce majeure och exceptionella omständigheter
Höhe 330 mm (in Richtung der Wabenband-(Folien-)Achse)Höjd 330 mm (i bikaksbandsaxelns riktning)
Höhe und Art der Eigenleistung des Beihilfeempfängers;Vilket belopp stödmottagaren bidrar med och i vilken form.
Höhenlage – Gitter-Coverage (Elevation – Grid Coverage)Höjd – yttäcke i rutnät (Elevation – Grid Coverage)
Höhenveränderung bei der planimetrischen Entfernung (in %)Höjdförändring i förhållande till planimetriskt avstånd (%)
Die Art des Höhenlagenpunktes.Typ av höjdpunkt.
die Höhenlage des Flugplatzes,Höjd vid flygplatsen.
um 2,5 % höhere Personalkostenpersonalutgifterna ökar med 2,5 %
max. Luftdurchfluss (auf Meereshöhe)högsta luftflöde (vid havsnivå)
Aufbau des Geodatenthemas ‚Höhenlage‘Struktur för det rumsliga datatemat höjd
Die Standrohrspiegelhöhe eines GroundWaterBody.Det piezometriska trycket i en GroundWaterBody.
zwei voneinander unabhängigen Höhenmesseranlagen;två av varandra oberoende höjdmätarsystem,