"Gusseisen" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Gusseisengjutjärn

Beispieltexte mit "Gusseisen"

Teile aus nicht verformbarem GusseisenTjänster avseende gjutning av gråjärn
Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke, aus GusseisenRördelar av gjutjärn
Rohrform-, Rohrverschluss-, Rohrverbindungsstücke, aus verformbarem GusseisenRördelar av aducerat gjutjärn
Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke aus nicht verformbarem GusseisenRördelar av icke aducerat gjutjärn
Teile aus Gusseisen mit KugelgrafitTjänster avseende gjutning av segjärn (sfäroidal grafit)
Andere Teile aus nicht duktilem Gusseisen für Kolbenmotoren und MaschinenbauAndra delar till förbränningskolvmotorer och maskinelement, av annat gjutjärn än segjärn
hergestellt im Präzisionsgussverfahren aus grauem Gusseisen gemäß der Norm DIN EN 1561;av precisionsgjutet grått gjutjärn som överensstämmer med standarden DIN EN 1561,
Ankerköpfe aus feuerverzinktem galvanisiertem duktilem Gusseisen von zum Herstellen von Erdankern verwendeten ArtAnkarhuvuden av varmförtent galvaniserat segjärn av den sort som används vid produktion av jordankare
Teile aus nicht verformbarem Gusseisen für Maschinenbau- und mechanische Erzeugnisse (ausgenommen für Kolbenmotoren)Delar av gråjärn till andra maskiner, apparater och mekaniska redskap (ej till kolvmotorer)
Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel und Teile dafür, aus Eisen ohne Gusseisen oder Stahl ohne rostfreien Stahl (ohne emaillierte Artikel)Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar därav av annat järn än gjutjärn eller av annat stål än rostfritt (exkl. emaljerade)
Teile aus nicht verformbarem Gusseisen für Straßenfahrzeuge (ausgenommen für Lokomotiven/rollendes Material sowie Fahrzeuge der Bauindustrie)Delar av gråjärn till fordon (utom till lok eller rullande materiel, fordon inom byggindustrin)

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Waren aus nicht verformbaren Gusseisen, a.n.g.Varor av icke aducerat gjutjärn, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
aus Eisen (ausgenommen Gusseisen) oder Stahl, emailliertAv järn (annat än gjutjärn) eller stål, emaljerade
Werkstoffgruppe (z. B. Stahl, Gusseisen, Verbundwerkstoff);Materialgrupp (t.ex. stål, gjutjärn, komposit)
Andere Haushalts- und Hauswirtschaftsartikel aus Eisen (ohne Gusseisen) oder Stahl, emailliertAndra bords-, köks- och hushållsartiklar av järn eller stål (exkl. gjutjärn), emaljerade
Vorbringen bezüglich der Definition von „verformbarem Gusseisen“ in der Kombinierten NomenklaturKrav gällande definitionen av ”aducerat gjutjärn” enligt Kombinerade nomenklaturen