"Grenzgänger" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Grenzgängergränsarbetare

Beispieltexte mit "Grenzgänger"

Besondere Vorschriften für Grenzgänger in RenteSärskilda bestämmelser för pensionstagare som tidigare varit gränsarbetare

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Eine solche Genehmigung ist bei Grenzgängern nicht erforderlich.Sådant samtycke skall icke krävas när det gäller gränsarbetare.
Grenzgänger, Saisonarbeiter und andere kurzzeitig BeschäftigteSäsongsarbetares, gränsarbetares och andra korttidsarbetandes köp av varor och tjänster
Grenzgänger;Tillhandahållande av tjänster för information, rådgivning, platsförmedling och rekrytering åt gränsöverskridande arbetstagare.