"Glas" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Glasglas

Beispieltexte mit "Glas"

Gegenstände aus Glasglas och glasvaror
Dauerkulturen unter GlasFleråriga grödor under glas
Glas Wasser von Raumtemperatur;Glas med rumstempererat vatten.
Waren aus Steinen, keramische Waren und GlasVaror av sten, keramiska produkter och glas
Bruchglas, Glasabfälle, nicht bearbeitetes GlasGlasmassa, glas i form av kulor (andra än reflexpärlor o.d.), stänger, stavar eller rör, obearbetat
Mehrschichtige Isolierverglasungen; Spiegel aus GlasSpeglar av glas; flerväggiga isolerrutor av glas
Typ: mit Netzspannung betriebene Reflektorlampe aus geblasenem GlasReflektortyp av blåst glas för nätspänning
Typ: mit Netzspannung betriebene Reflektorlampe aus gepresstem GlasReflektortyp av pressat glas för nätspänning
Glaswaren zur Verwendung bei Tisch oder in der Küche (ohne Trinkgläser), vorgespanntes GlasGlasvaror av sådana slag som används som bordsartiklar (andra än dricksglas) eller köksartiklar, av härdat glas
Trinkgläser (ohne Stängelgläser und Waren aus Glaskeramik oder Bleikristall), aus vorgespanntem GlasDricksglas (utom dricksglas på fot och varor av glaskeramiskt material eller blykristall) av härdat glas
Waren aus Glas (Kapitel 70);varor av glas (kapitel 70),
Rückspiegel aus Glas für FahrzeugeBackspeglar för fordon, av glas
Teile aus Glas für Beleuchtungskörper usw.Delar till belysningsarmaturer och andra belysningsartiklar, av glas
Elektrische Isolatoren (nicht aus Glas und Keramik)Elektriska isolatorer, undantaget dem av glas och keramik
Kontaktlinsen, Brillengläser aus Glas und anderen StoffenKontaktlinser; glasögonlinser
einer Polyurethanschicht, die Mikrokugeln aus Glas enthält,ett skikt av polyuretan innehållande mikroglaspärlor,
Elektrochromes selbstabblendendes Glas für Kfz-Rückspiegel:Elektrokroma självavbländande spegelglas för motorfordon:

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Verbundsicherheitsglaslaminerat glas
Unterglasanbauväxthusodling
Glasfaserglasfiber
Glasindustrieglasindustri
Glassteine, zu BauzweckenBlock och murstenar, av sådana slag som används i byggnader eller andra konstruktioner
Glasfaservliese aus GlaswolleTunn duk av glasfibrer (glasull)
Glasfasermatten aus FilamentenArmeringsmattor av glasfilament
Glasfaservliese aus FilamentenTunn duk av glasfilament
Glasierte keramische SpaltplattenGlaserade dubbla plattor avsedda att klyvas, av keramiskt material
Kriterien für BruchglasKriterier för krossglas
Produkte aus EndlosglasfasernProdukter av ändlösa glasfiberfilament
Teile, ausgenommen GlaskolbenDelar, andra än lösa glas
Herstellung von GlasfaserkabelnTillverkning av optiska fiberkablar
Erklärung des Bruchglaserzeugers/Bruchglaseinführers:Försäkran från producenten/importören av krossglas:
Glaswaren der Position 7011;artiklar av glas enligt nr 7011,
Glaserkitt, Harzzement und andere KitteFönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyllningsmedel o.d.
Glasampullen, zu Transport- oder VerpackungszweckenAmpuller av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor
Glasseidenstränge (einschließlich Rovings) aus FilamentenRoving av glasfilament
Glasstapelfasern, Glasseidenstränge und Garne, geschnittenes TextilglasRoving och andra fiberknippen, även huggna, samt garn, av glasfiber
Glasfritte, zur Verwendung beim Herstellen von Kathodenstrahlröhren [1]Glasfritta, avsedd att användas vid tillverkning av katodstrålerör (a)
Glaserkitt, Harzzement und andere Kitte; Spachtelmassen für AnstreicherarbeitenFönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyllningsmedel; spackelfärger
Veredlung und Bearbeitung von FlachglasBearbetning av planglas
Ampullen, zu Transport- oder Verpackungszwecken; Glaswaren für Laboratorien; hygienische oder pharmazeutische Bedarfsartikel aus GlasLaboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas; ampuller av glas
Sägemaschinen zum Bearbeiten von Steinen, keramischen Waren, Beton, Asbestzement oder ähnlichen mineralischen Stoffen oder zum Kaltbearbeiten von GlasSågmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong, asbestcement, kallt glas etc.
Andere Glaswaren, a. n. g.Andra varor av glas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
Lackierung und Glasur von MetallenMålning, lackering
Waren aus Glasfasern (ohne Gewebe)Tunn duk, filt, mattor, skivor, plattor och liknande icke vävda produkter, av glasfiber
Gewebe (einschließlich Bänder) aus GlasfasernVävnader (även band) av glasfibrer
Gewebe aus Glasfasern (einschließlich Bänder)Vävnader och vävda band av glasfiber (inkl. glasull)
Isolierglaslisten können beliebig erweitert werden.Isolierglaslistor kan kompletteras på det sätt du önskar.
Röntgenröhren (ohne Glasumhüllungen für Röntgenröhren)Röntgenrör (utom glashöljen till röntgenrör)