"Getriebe" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Getriebeväxel

Beispieltexte mit "Getriebe"

Getriebe für stationäre Anlagen, SchneckengetriebeKuggtransmissioner för fasta installationer, med snäckhjul
Getriebe für stationäre Anlagen, Kegelrad- und KegelstirnradgetriebeKuggtransmissioner för fasta installationer, med koniska eller konisk-cylindriska kugghjul
PM = Getriebe im Leerlauf, Motor eingekuppelt.PM = växeln i friläge, kopplingen uppsläppt.
Fahrzeuge mit automatischem Getriebe sind in der höchsten Fahrstufe („D“) zu prüfen.Fordon med automatisk växellåda ska provas med högsta växeln (”drive”) ilagd.
die Kurve des positiven Drehmoments (d. h. die Motorbelastung bei Getriebe in Leerlaufstellung),Den positiva vridmomentkurvan (dvs. motorbelastning utan ilagd växel).
Fahrzeuge mit Handschaltgetriebe, automatischen Getriebe oder stufenlosem Getriebe werden mit verriegelten Gängen geprüft.Fordon med manuell transmission, automatisk transmission eller transmission med steglös utväxling (CVT) som provas med låsta växlar
Gang (i) oder, bei Fahrzeugen, die mit nicht verriegeltem Getriebe geprüft werden, für die Prüfung gewählte Gangwählerstellung: …Växel (i) eller, för fordonstyper som provats med olåsta utväxlingsförhållanden, det växelväljarläge som valts för provningen: …
Zeichnung der Anordnung des Hybridantriebssystems (Einheit aus Verbrennungsmotor, Elektromotor und Getriebe [1] Nichtzutreffendes streichen.Ritning över hybriddriftssystemets uppbyggnad (motor/transmissionskombination [1] Stryk det som inte är tillämpligt.
Prüfung von Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe, automatischen Getriebe, adaptivem Getriebe oder stufenlosem Getriebe ohne Verriegelung der GängeFordon med automatisk transmission, adaptiv transmission eller transmission med variabla utväxlingsförhållanden som provas med olåsta växlar

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Automatik- und Handschaltgetriebeautomatiska och manuella växellådor,
Zahnradgetriebe (ausgenommen Schaltgetriebe)Kuggtransmissioner
Getriebeart: manuelles Getriebe/automatisches Getriebe: …Typ av transmission: icke-automatisk transmission/automatisk transmission: …
Getriebe, insbesondere Zahl und Übersetzungsverhältnisse der Gänge;Transmissionssystem, i synnerhet antal växlar och utväxlingsförhållanden.
Getriebeanordnung: parallele/transaxiale/andere Anordnung, und zwar: …Transmissionsanordning: parallell/transaxiell/andra, ska preciseras: …
Getriebeart: Handschaltgetriebe/Automatikgetriebe [2] Nichtzutreffendes streichen.Typ av växel: manuell/automatisk [2] Stryk det som inte är tillämpligt.
Getriebeübersetzung (Übersetzungsverhältnisse zwischen Motorkurbelwelle und Getriebeabtriebswelle)Intern utväxling (förhållande mellan motorns varvtal och växellådans utgående axels varvtal)
Getriebe, auch in Form von Wechsel- oder Schaltgetrieben oder Drehmomentwandlern; Kugel- oder RollenrollspindelKuggtransmissioner och friktionstransmissioner; kul- eller rullskruvar; växellådor och andra utväxlingar
Schaltgetriebe und andere Drehmomentwandler für Maschinen und Land-/Wasserfahrzeuge, ohne ZahnradgetriebeVäxellådor och andra utväxlingar, inbegripet momentväxlar, för maskiner och land- och sjögående fordon, ej kugg- och friktionstransmissioner
Bei Handschaltgetriebe zu verwendender GangVäxel som ska användas vid manuell växling
kleinste Übersetzung bei stufenlosem Getriebe: …lägsta CVT (kontinuerligt varierbar transmission): …
Lenkräder, Lenksäulen und Lenkgetriebe; Teile davonRattar, styrkolonner och styrväxlar; delar till sådana
Art des Getriebes: handgeschaltet/automatisch/stufenlos (2)Typ av växellåda: manuell/automatisk/variabel transmission (2)
Das Fahrzeug ist mit einem Handschaltgetriebe ausgerüstet.Fordonet är utrustat med manuell transmission.
einem Wechselstrom- oder Gleichstrommotor, auch mit Getriebe,en växelströms- eller likströmsmotor, även med transmission,
bei der Prüfung verwendete Getriebegänge oder Übersetzungsverhältnisse;De transmissionsväxlar eller utväxlingsförhållanden som använts under provningen.