"Gesetzesänderung" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Gesetzesänderunglagändring

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Gesetzesänderungen für den Einsatz spezieller Ermittlungstechniken.Anta de lagändringar som krävs för att särskilda undersökningsmetoder skall kunna användas.