"Geschäftsführer" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Geschäftsführerverkställande direktör

Beispieltexte mit "Geschäftsführer"

Geschäftsführer ist MustermannFöretagets verkställande direktör är Mustermann
Vorsitzender und Geschäftsführer des Konzerns Altoun GroupOrdförande och VD i Altoun Group
Moghddami Fard ist einer der Geschäftsführer des Unternehmens.Moghddami Fard är en av bolagets direktörer.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Der Hauptgeschäftsführer ist der gesetzliche Vertreter der Agentur.Verkställande direktören skall vara byråns rättsliga företrädare.
Den Vorsitz führt der Hauptgeschäftsführer oder sein Stellvertreter.Verkställande direktören eller hans/hennes företrädare skall vara ordförande för kommittén.
Sie teilen dem Hauptgeschäftsführer ihre diesbezüglichen Absichten mit.De skall informera verkställande direktören om sina avsikter i detta avseende.
Der Hauptgeschäftsführer ist dem Lenkungsausschuss gegenüber rechenschaftspflichtig.Verkställande direktören skall vara ansvarig inför styrelsen.
Der Hauptgeschäftsführer übt die Funktion des Anweisungsbefugten im Namen der Agentur aus.Verkställande direktören skall fungera som utanordnare för byråns räkning.
Er erteilt dem Hauptgeschäftsführer und dem Rechnungsführer für das betreffende Haushaltsjahr Entlastung.Den skall bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören och räkenskapsföraren för det berörda budgetåret.
Der Hauptgeschäftsführer erklärt die Annahme des Haushaltsplans und notifiziert ihn den beteiligten Mitgliedstaaten.Verkställande direktören skall förklara att budgeten har antagits och underrätta de deltagande medlemsstaterna.