"Geldern" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
GeldernGelderland

Beispieltexte mit "Geldern"

Kreditlinien sind ein potenzieller Transfer von GeldernKreditramar innebär en potentiell överföring av medel
Annahme von Einlagen und sonstigen rückzahlbaren GeldernMottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel.
Alternativ handelt es sich um einen direkten Transfer von Geldern.Alternativt är det en direkt överföring av medel.
Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen.Frysning av tillgångar och ekonomiska resurser.
In Bezug auf das Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen:Beträffande frysning av penningmedel och ekonomiska resurser:
Zanjani ist ein wichtiger Mittelsmann für iranische Ölgeschäfte und für den Transfer von Geldern aus Ölgeschäften.Zanjani är en viktig kontaktperson i iranska oljeaffärer och inom överföring av oljerelaterat kapital.
Folglich handelt es sich um einen möglichen Transfer von Geldern oder eine Bereitstellung von Finanzdienst–leistungen.Följaktligen är stöden berättigade som en potentiell överföring av medel eller som tillhandahållande av finansiella tjänster.
Kreditlinien könnten gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i der Grundverordnung auch als ein potenzieller Transfer von Geldern betrachtet werden.Kreditramar skulle även kunna ses som en potentiell överföring av medel enligt artikel enligt artikel 3.1 a i i grundförordningen.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Erhebung von Geldbußen und ZwangsgeldernIndrivning av böter och viten
Verjährungsfristen für die Einziehung von Geldbußen und ZwangsgeldernPreskriptionstider för indrivning av böter och viten
Verjährungsfristen für die Verhängung von Geldbußen und ZwangsgeldernPreskriptionstider för utdömande av böter och viten
Kriterien für die Anwendung und Bemessung von Geldbußen und ZwangsgeldernKriterier för tillämpning och beräkning av böter och viten
Wettbewerbe mit Preisgeldern oder Zahlungen an die Teilnehmer.projekttävlingar med tävlingspriser eller betalning till deltagarna.
Intermediäre sollten eigene Vermögenswerte von Kundengeldern trennen.Intermediärer bör separera sina tillgångar från kundernas.
Bei den Geldbußen und Zwangsgeldern handelt es sich um Verwaltungssanktionen.Böter och viten ska vara av administrativ art.
Informationen zu Preisgeldern, die einen Wert je Einheit von 1000000 EUR oder mehr haben;uppgifter om priser till följd av tävlingar med ett enhetsvärde på minst 1000000 EUR,
Folglich sollten Beschlüsse zur Verhängung von Geldbußen oder Zwangsgeldern veröffentlicht werden, denn sie betreffen die Interessen der Auskunftgeber.Det är därför lämpligt att offentliggöra beslut om böter eller viten, eftersom de påverkar de berörda källornas intressen.