"Flughafen" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch

Flughafenflygplats

Beispieltexte mit "Flughafen"

Modernisierung, Anbindung FlughafenUppgradering, sammanlänkning flygplats
Flughafen Kangerlussuaq in Grönland“.Flygplatsen Kangerlussuaq (Grönland)”
Anbindung Eisenbahn – FlughafenFörbindelse mellan flygplats och järnväg
Schienenanbindung Hafen und FlughafenFörbindelse mellan hamn och flygplats via järnväg
Anbindungen Eisenbahn an Hafen und FlughafenSammanlänkningar mellan järnväg och hamn och flygplats
Organisation und Zuständigkeiten des ACC3 am FlughafenACC3:s organisation och ansvar vid flygplatsen
Anschrift der Hauptstelle des Luftfahrtunternehmens am betreffenden FlughafenAdress till lufttrafikföretagets huvudkontor på den flygplats där besöket äger rum
Eisenbahnknoten Ljubljana, einschließlich multimodale Plattform; Anbindung Eisenbahn – FlughafenJärnvägsknutpunkt Ljubljana, inklusive multimodal plattform; sammanlänkning mellan järnväg och flygplats
Zielkategorie vom Flughafen Dublin ausKategori av destinationer från Dublins flygplats
Verkauf von Land und Gebäuden am Flughafen PragFörsäljning av mark och byggnader till Prague Airport
Der Eintrag für den Flughafen Madrid erhält folgende Fassung:Uppgifterna om flygplatsen i Madrid ska ersättas med följande:
Gesetz Nr. 69/2010 über das Eigentum am Flughafen Prag–Ruzyně.Lag nr 69/2010 om ägande av flygplatsen Prague–Ruzyně.
Verkauf von Zeitnischen am Flughafen London-Heathrow an British AirwaysFörsäljning av ankomst- och avgångstider vid London-Heathrow till British Airways
Prüft das Luftfahrtunternehmen bei direkter Annahme einer Sendung, ob deren Bestimmungsort ein Flughafen in der EU/im EWR ist?Fastställer lufttrafikföretaget huruvida en försändelse som det tar emot direkt har en flygplats i EU/EES som destination?

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Flughafen, Infrastruktur/ Systeme des kombinierten VerkehrsFlygplats, kombinerad transport-infra-struktur och transport-system
Modernisierung, Umgehung Güterverkehr; Anbindung Eisenbahn–FlughafenUppgradering, omfartsled för godstrafik; förbindelse mellan järnväg och flygplats
der Erhöhung der Flughafenkapazitäten,Ökning av flygplatskapaciteten.
J. Auftraggeber im Bereich der FlughafendiensteJ. Upphandlande enheter på området flygplatsfaciliteter
ANDØYA (Militärflughafen mit zivilem Luftverkehr)ANDØYA (militär flygplats med civil trafik)
Dieser Begriff umfasst nicht das Flughafentransitvisum.visering ett tillstånd som har utfärdats eller ett beslut som har fattats av Armenien eller någon av medlemsstaterna och som krävs för inresa till eller transitering genom dess territorium; detta inbegriper inte visering för flygplatstransitering,
Antrag im internationalen Transitbereich eines FlughafensAnsökan på det internationella transitområdet på en flygplats
Ein abgegrenzter Bereich ist im Flughafensicherheitsprogramm auszuweisen.Ett avgränsat område skall anges i flygplatsens säkerhetsprogram.
Andere Verkehrsträger, einschließlich Binnenwasserstraßen und Seeverkehr, Häfen, multimodale Anbindungen und Flughafeninfrastruktur:Andra transportsätt, inklusive inre vattenvägar och sjöfart, hamnar, multimodala länkar och flygplatsinfrastruktur: