"Ferrolegierung" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Ferrolegierungferrolegering

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Eisenmetalle und Ferrolegierungenjärn och järnlegeringar
Ferrolegierungen und Waren aus Eisen und StahlFerrolegeringar och varor av järn eller stål
Ferrolegierungen und Kupfervorlegierungen der Kapitel 72 und 74):Vid klassificering av legeringar (andra än ferrolegeringar och kopparförlegeringar, definierade i kapitlen 72 och 74) gäller följande bestämmelser: