"Euratom-Versorgungsagentur" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Euratom-VersorgungsagenturEuratoms försörjningsbyrå

Beispieltexte mit "Euratom-Versorgungsagentur"

Diese Verordnung regelt auch die Ausführung des Haushaltsplans der Euratom-Versorgungsagentur.Denna förordning ska tillämpas på genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå.