"Entlassung" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Entlassunguppsägning

Beispieltexte mit "Entlassung"

ungerechtfertigte Entlassungogrundad uppsägning
Entlassung aus wirtschaftlichem Grundövertalighet
Er hat Vladimir Konstantinov in dieses Vorhaben hineingezogen, indem er ihm mit der Entlassung drohte.Han drog med sig Vladimir Konstantinov i dessa åtgärder genom att hota honom med avsked.
die Ernennung und gegebenenfalls Entlassung des Direktors sowie die Ausübung der Disziplinargewalt gegenüber dem Direktor,utnämna och, om nödvändigt, entlediga direktören, samt vara ansvarig för disciplinåtgärder beträffande direktören,
der nicht aufgrund einer Entlassung oder Auflösung des Vertrags aus disziplinarischen Gründen aus dem Dienst ausgeschieden ist,inte har lämnat tjänsten till följd av egen uppsägning eller på grund av uppsägning av kontraktet av disciplinära skäl,
Ausarbeitung klarer Leitlinien für die Einstellung, Versetzung und Entlassung von öffentlichen Bediensteten und Umsetzung dieser Leitlinien.Utarbeta tydliga riktlinjer när det gäller rekrytering, omplacering och friställande av offentliganställda tjänstemän och genomföra dessa.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Entlassungsgeldavgångsvederlag
Massenentlassungkollektiv uppsägning
bedingte Haftentlassungvillkorlig frigivning
Berechnung der Entlassungen und der Fälle der Aufgabe der TätigkeitBeräkning av uppsägningar och verksamheter som upphör
die Umstrukturierung von Unternehmen besser antizipieren und bewältigen, insbesondere im Falle von Massenentlassungen;Föregripa och bidra till hanteringen av företagsomstruktureringar på ett bättre sätt, i synnerhet vid kollektiva uppsägningar.
Bereitstellung ausreichender Haushaltsmittel zur Abdeckung der durch Entlassungen und Umstrukturierung verursachten Kosten.Säkerställa att det anslås tillräckligt med budgetmedel för sociala åtgärdspaket och omstruktureringskostnader.