"Elektronik" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

ElektronikElektronik
Elektronikelektronik

Beispieltexte mit "Elektronik"

Die Messgenauigkeit der Sonde mit eingebauter Elektronik muss liegen zwischen:Sensorns, och den inbyggda elektronikens, noggrannhet skall ligga inom
Chemische Elemente und chemische Verbindungen, zur Verwendung in der Elektronik dotiertKemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former
Der Monitor enthält keinen Videotuner oder sonstige Elektronik für die Verarbeitung von Fernsehsignalen.Monitorn har ingen inbyggd videotuner eller annan elektronik för behandling av TV-signaler.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Elektronikausrüstungelektronisk utrustning
Mikroelektronikmikroelektronik
Elektronikschrottelektroniskt avfall
Elektronikkühlflüssigkeiten auf Fluor-Kohlenstoff-Basis mit allen folgenden Eigenschaften:Kylvätskor för elektronik tillverkat av fluorkarboner som har alla följande egenskaper:
Mikro- und Nanoelektronik und Photonik:Mikro- och nanoelektronik samt fotonik:
Sie enthalten außerdem die Ansteuerelektronik.De innehåller dessutom driftselektronik.
Geräte der Unterhaltungselektronik und PhotovoltaikmoduleHemutrustning och solcellspaneler
Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-AltgeräteDirektiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
Rektor der Staatlichen Hochschule für Informatik und Radioelektronik Minsk.Rektor för det statliga universitetet för informationsteknik och radioelektronik i Minsk.
Ebenso erfasst ist kommerzielle Forschung in den Bereichen Elektronik, Pharmazie und Biotechnologie.Här ingår även kommersiell forskning med anknytning till elektronik, läkemedel och bioteknik.
Schlüsseltechnologien für die Mikro- und Nanoelektronik und Photonik, einschließlich Quantentechnologien.viktig möjliggörande teknik i samband med mikro- och nanoelektronik och med fotonik, som även omfattar kvantteknik.