"Eisenmetall" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Eisenmetalljärnmetall

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Eisenmetalle und Ferrolegierungenjärn och järnlegeringar
Herstellung oder Verarbeitung von Eisenmetallen gemäß Anhang I der Richtlinie 2003/87/EGProduktion eller bearbetning av järnmetaller enligt bilaga I till direktiv 2003/87/EG
Herstellung oder Verarbeitung von Nichteisenmetallen gemäß Anhang I der Richtlinie 2003/87/EGProduktion eller bearbetning av icke-järnmetaller enligt bilaga I till direktiv 2003/87/EG
Herstellung oder Verarbeitung von Eisen- und Nichteisenmetallen einschließlich SekundäraluminiumProduktion eller bearbetning av järnmetaller och icke-järnmetaller, inklusive sekundäraluminium
Herstellung oder Verarbeitung von Nichteisenmetallen einschließlich der Herstellung von LegierungenProduktion eller bearbetning av icke-järnmetaller, inklusive produktion av legeringar
Der Umsatz mit Nichteisenmetallen kann bei der Bestimmung dieser Schwelle unberücksichtigt bleiben;Vid beräkning av detta tröskelvärde får den omsättning som är hänförlig till icke-järnhaltiga metaller undantas.
Herstellung, Verarbeitung und Gießen von Eisen, Stahl, grundlegenden Edel- sowie Nichteisenmetallen.Tillverkning, bearbetning och gjutning av järn, stål och grundmetaller, ädla metaller och andra metaller än järn.