"EADI" auf Schwedisch


EADIEADI

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Acetyliertes Distärkeadipat ist mit Adipinsäureanhydrid vernetzte und mit Essigsäureanhydrid veresterte StärkeAcetylerat distärkelseadipat är stärkelse som tvärbundits med adipinsyraanhydrid och förestrats med ättiksyraanhydrid.