"Durchgangsverkehr" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Durchgangsverkehrtransit

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Durchgangsverkehrs;minskning av stadsområdens exponering för negativa effekter av förbipasserande järnvägs- och vägtransport,