"Destillation" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Destillationdestillering

Beispieltexte mit "Destillation"

Destillation von NebenerzeugnissenDestillation av biprodukter
Destillation von Nebenerzeugnissen gemäß Artikel 52.Destillation av biprodukter i enlighet med artikel 52.
Destillation von Nebenerzeugnissen gemäß Artikel 103vDestillation av biprodukter enligt artikel 103v
Brennwein darf nur zur Destillation verwendet werden.Vin som har tillsatts alkohol för destillation får endast användas för destillation.
Nationale Zahlungen für die Destillation von Wein in KrisenfällenNationellt stöd till destillation av vin i krisfall
Vergärung, Destillation und Wasserentzug mussten vollständig im förderfähigen Betrieb stattfinden.All jäsning, destillering och dehydrering måste äga rum på den kvalificerade anläggningen.
Öle und andere Erzeugnisse der Destillation des Hochtemperatur-Steinkohlenteers; ähnliche ErzeugnisseOljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol samt liknande produkter
Angesichts der Bedeutung der Destillation von Trinkalkohol sollte der Zugang dieser Brenner zu den genannten Verzeichnissen sichergestellt werden.Med hänsyn till att destillationen av konsumtionssprit är så omfattande är det lämpligt att se till att dessa destillatörer får tillträde till nämnda förteckningar.
Die Mitgliedstaaten können Weinerzeugern nationale Zahlungen für die freiwillige oder obligatorische Destillation von Wein in begründeten Krisenfällen gewähren.Medlemsstaterna får lämna nationellt stöd till vinproducenter för frivillig eller obligatorisk destillation av vin i motiverade krisfall.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Rückstände (Kohlenteer), KreosotöldestillationÅterstoder (stenkolstjära), kreosotoljedestillation;
Rückstände (Kohlenteer), AnthracenöldestillationÅterstoder (stenkolstjära), antracenoljedestillations-
Teerbasen, Kohle, DestillationsrückständeTjärbaser, kol-, destillationsåterstoder;
Destillationsrückstände aus Getreide, Sirup [16]Sirap av blötläggningsvätska från spannmål [16]
Aromatische Kohlenwasserstoffe, C9-12; BenzoldestillationAromatiska kolväten, C9-12, bensendestillation;
Dringlichkeitsdestillation gemäß Artikel 103xKrisdestillation enligt artikel 103x
Destillate (Kohlenteer), Benzolfraktion, Destillationsrückstände;Destillat (stenkolstjära), bensenfraktion, destillationsåterstoder;
Extraktrückstände (Kohle), Naphthalinöl alkalisch, DestillationsrückständeExtraktionsåterstoder (kol), naftalenolja, alkaliska, destillationsåterstoder;
Im Weinsektor sind die Destillationserzeugnisse mit ihrem Alkoholgehalt anzugeben.För vinsektorn ska de produkter som framställts genom destillering uttryckas i alkoholstyrka.
Aromatische Kohlenwasserstoffe, C7-8, Dealkylierungsprodukte, DestillationsrückständeAromatiska kolväten, C7-8, dealkyleringsprodukter, destillationsåterstoder;
Extraktöle (Kohle), Pyrolyseöle aus Kohlenteerrückständen, Naphthalinöl, DestillationsrückständeExtraktionsoljor (kol), stenkolstjärepyrolysåterstodsoljor, naftalenolja, destillationsåterstoder;
Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Erzeugnisse ihrer Destillation; bituminöse Stoffe, MineralwachseMineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer;