"Chirurgie" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Chirurgiekirurgi

Beispieltexte mit "Chirurgie"

Möbel für die Human- und Tiermedizin oder die Chirurgie und Teile dafür (ohne Röntgenstühle und -tische)Möbler för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt bruk och delar till dessa (utom bord och stolar för användning vid röntgenundersökningar)
Drehstühle mit verstellbarer Sitzhöhe (ohne Sitzmöbel für die Human-, Zahn-, Tiermedizin oder Chirurgie sowie Friseurstühle)Höj- och sänkbara snurrstolar (exkl. stolar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk samt frisörstolar)

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Schönheitschirurgieestetisk kirurgi
Kiefer- und Gesichtschirurgie (Grundausbildung des Arztes)Käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare)
Kunststoffmöbel (ohne solche für die Human-, Zahn- oder Tiermedizin oder die Chirurgie, Hi-Fi-, Video- oder TV-Schränke)Möbler av plast (utom möbler för för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, specialmöbler för hifi-anläggningar, video- och tv-apparater)