"Chirurg" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Chirurgkirurg

Beispieltexte mit "Chirurg"

Vorsitzender des Gesundheitsausschusses der Stadt Minsk und ehemaliger leitender Chirurg der Minsker Unfallklinik.Ordförande i staden Minsks hälsovårdskommitté och tidigare chefskirurg vid akutsjukhuset i Minsk.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Chirurgiekirurgi
Schönheitschirurgieestetisk kirurgi
Andere Waren für medizinische oder chirurgische ZweckeAndra artiklar för medicinskt eller kirurgiskt bruk
Installation von medizinischen und chirurgischen GerätenInstallation av medicinsk och kirurgisk utrustning
Kiefer- und Gesichtschirurgie (Grundausbildung des Arztes)Käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare)
Biokompatible Silikone zur Herstellung von chirurgischen Dauerimplantaten [1]Biokompatibel silikon för tillverkning av kirurgiska långtidsimplantat [1]
Möbel, medizinisch-chirurgische Möbel, Bettausstattungen und ähnliche WarenMöbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar
Medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche OperationsnähnadelnSuturnålar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk
Medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche Hohlnadeln aus MetallKanyler av metall för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk