"Bildungskosten" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Bildungskostenutbildningskostnad

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

die Werbe-, Kommunikations- und Ausbildungskosten im Falle von Krisenprävention und -management;säljfrämjande åtgärder, kommunikations- och utbildningsåtgärder i samband med krisförebyggande och krishantering,
in Anbetracht der jüngsten Erhöhung der Ausbildungskosten die Trends in der beruflichen Bildung überwachen.Följa utvecklingen när det gäller yrkesutbildning mot bakgrund av den senaste tidens höjningar av undervisningsavgifterna.
Für f): Wie hoch ist die Beihilfeintensität in Bezug auf die Ausbildungskosten oder die Entlohnung des Auszubildenden?I fråga om punkt f: Hur hög är stödnivån i fråga om utbildningskostnader eller lön till den som utbildas?
Die Wettbewerbsverzerrung ist sogar noch größer, wenn die Ausbildungskosten einen hohen Teil der Gesamtkosten des Beihilfeempfängers ausmachen.Snedvridningen blir ännu större om utbildningskostnaderna i stödmottagarens verksamhet utgör en stor andel av de totala kostnaderna.