"Beton" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Betonbetong

Beispieltexte mit "Beton"

Rohre aus Zement, Beton oder KunststeinRör av cement, betong eller konstgjord sten
Waren aus Zement, Beton oder Kunststein, auch bewehrtVaror av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade
Baublöcke und Mauersteine, aus Zement, Beton oder KunststeinBlock och murstenar för byggnader av cement, betong eller konstgjord sten
Herstellung von Fertigteilbauten aus Beton auf der Baustelle.montering och uppförande på plats av monteringsfärdiga byggnader
Fußboden- und Wandfliesen oder -platten aus Keramik, Beton oder Stein,vägg- eller golvplattor av keramiskt material, betong eller huggen sten
Feuerfeste Zemente, feuerfeste Mörtel, feuerfester Beton und ähnliche feuerfeste MischungenAndra slag av eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande eldfasta beredningar
Baublöcke und Mauersteine, Dachsteine, Fliesen, aus Zement, Beton oder Kunststein (Kalksandstein)Takpannor, plattor, murstenar och liknande varor av cement, betong eller konstgjord sten

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Betonung des HaupttransaktionspartnersUrskiljande av transaktionens huvudsakliga aktör
Beton, Ziegel, Fliesen und KeramikBetong, tegel, klinker och keramik
betont, dass der Haushalt des Datenschutzbeauftragen ein reiner Verwaltungshaushalt ist;Europaparlamentet betonar att tillsynsmannens budget är rent administrativ.
Sie muss aus verdichtetem Asphaltbeton sein.Den ska vara av tät asfaltbetong.
Die Codeworte sind wie unterstrichen zu betonen.I kolumn 2 är den stavelse som ska betonas understruken.
Verschalungen für Betonarbeiten, Schindeln, aus HolzFormar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån (”shingles” och ”shakes”), av trä
Walzdraht für Betonarmierung (Maschendraht/kalt gerippter Stahl)Valstråd för armering (masknät/räfflad stång)
aus Leichtbeton (auf Basis von Bimskies, granulierter Schlacke usw.)Av lättbetong (baserad på krossad pimsten, granulerad slagg o.d.)
Oszillierende Verdrängerpumpen für Flüssigkeiten (ohne Betonpumpen)Andra kolv- eller membranpumpar för vätskor
Die Banken betonten jedoch, nach wirtschaftlichen Kriterien arbeiten zu müssen.Bankerna har emellertid betonat att de måste arbeta på grundval av kommersiella kriterier.