"Berufserfahrung" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Berufserfahrungyrkeserfarenhet

Beispieltexte mit "Berufserfahrung"

Eine Promotionstätigkeit gilt als Berufserfahrung.Doktorandstudier kan räknas som relevant yrkeserfarenhet.
Qualifikation, Berufserfahrung und SprachkenntnisseUtbildningsnivå, yrkeserfarenhet och språkkunskaper

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Berufserfahrung;om det ligger i tjänstens intresse, motsvarande yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet.
Berufserfahrung:Antalet fast respektive tillfälligt anställda som arbetar med följande funktioner, inklusive tjänsteår:
berufserfahrung bezüglich folgender Bereiche nachweisen:styrka sin kompetens på grundval av utbildning och/eller arbetslivserfarenhet på minst följande områden: