"Aluminium" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Aluminiumaluminium

Beispieltexte mit "Aluminium"

Massengutbehälter, mittelgroß, AluminiumÖverdrag (cover)
nicht mehr als 9 μm Aluminiumhögst 9 μm aluminium,
auf einer Unterlage aus Kupfer oder Aluminiummonterade på ett underlag av koppar eller aluminium
Räder aus Aluminium; Teile davon und Zubehör, aus AluminiumAluminiumhjul; delar och tillbehör till hjul, av aluminium
Vorgefertigte Gebäude aus Kunststoffen, Zement oder AluminiumPrefabricerade byggnader, av plast, cement eller aluminium
Sanitär-, Hygieneartikel oder Toilettenartikel und deren Teile aus AluminiumSanitetsgods och delar till sanitetsgods, av aluminium
Rohre aus Aluminium; Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke, aus AluminiumRör och rördelar av aluminium
Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus AluminiumRördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium
Nicht legiertes Aluminium in Rohform (ohne Pulver und Flitter)Obearbetad aluminium, olegerad (utom pulver och fjäll)
Aerosoldosen aus Aluminium mit einem Fassungsvermögen ≤ 300 lBehållare av sådant slag som används till aerosoler, av aluminium, med en rymd av ≤ 300 l
Verdampfer aus Aluminium zum Herstellen von Klimageräten für Kraftfahrzeuge [1]Evaporatorer av aluminium, för tillverkning av luftkonditioneringsapparater för bilar [1]
auch auf einer Seite mit einer Membran oder einer Membran und Aluminium beschichtetäven laminerad på ena sidan med ett membran eller ett membran och aluminium,
Blech in Rollen, bestehend aus einem mit Aluminium verbundenen Lithium-Mangan-Laminat mitPlåt i form av rullar bestående av ett laminat av litium och mangan bundet till aluminium, med
Wesentlicher Rohstoff für die Herstellung von Folien aus Aluminium ist Primäraluminium.Den huvudsakliga råvaran för tillverkning av aluminiumfolie är primärt aluminium.
Blei zur Herstellung vakuumdichter Verbindungen zwischen Aluminium und Stahl in Röntgenbildverstärkern.Bly som möjliggör vakuumtäta anslutningar mellan aluminium och stål i bildförstärkare för röntgenbilder.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Aluminium-Gestrickfiltermetalltrådsfilter, aluminium
Aluminiumoxid und/oder SiliciumdioxidAluminiumoxid och/eller kiseldioxid
Glatte Aluminiumfolie mit:Glatt aluminiumfolie med följande egenskaper:
Barium- oder AluminiumsulfateSulfater av barium eller aluminium
Jahresproduktion Primäraluminium (t)årlig produktion av primärt aluminium [t].
Calciumaluminosilicat; Calciumsilicoaluminat; AluminiumcalciumsilicatAluminiumkalciumsilikat
Natriumsilicoaluminat; Natriumaluminosilicat; AluminiumnatriumsilicatAluminiumnatriumsilikat
Aluminiumoxid von 15 GHT oder mehr,minst 15 % aluminiumoxid
Aluminiumoxid (ohne künstlichen Korund)Aluminiumoxid, ej konstgjord korund
Aluminiumlegierungen mit einer Zugfestigkeit:Aluminiumlegeringar med en draghållfasthet på
Aluminiumhydroxidoxid in Form des Pseudo-BöhmitsAluminiumhydroxidoxid i form av pseudoböhmit
Aluminiumlacke dieses Farbstoffs sind zugelassen.Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.
Aluminiumlegierungen mit allen folgenden Eigenschaften:Aluminiumlegeringar med båda följande egenskaper:
Aluminiummagnesiumzinkhydroxycarbonathydrat, mit einem oberflächenaktiven Stoff überzogenAluminiummagnesiumzinkhydroxidkarbonathydrat, överdraget med ett ytaktivt ämne
Tore, Türen, Fenster, deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen, aus AluminiumDörrar, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar av aluminium
Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel und Teile dafür, aus Eisen, Stahl, Kupfer oder AluminiumBords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av järn, stål, koppar eller aluminium
Herstellung oder Verarbeitung von Eisen- und Nichteisenmetallen einschließlich SekundäraluminiumProduktion eller bearbetning av järnmetaller och icke-järnmetaller, inklusive sekundäraluminium
Pilotprojekt — Eine europäische Regelung für die Pfanderstattung für Getränkedosen aus AluminiumPilotprojekt – Ett europeiskt system för pant på aluminiumburkar
Andere Konstruktionen und Konstruktionsteile, Bleche, Stäbe, Profile und dergleichen, aus Eisen, Stahl, oder AluminiumAndra metallstommar och delar därav, plåt, stång, profiler, rör o.d., av järn, stål eller aluminium
mit Aluminiumeinsätzen an den Enden,med aluminiumflänsar i båda ändar,
Dialuminiumtrioxid von 60 gHT oder mehrminst 60 viktprocent dialuminiumtrioxid
einer metallisierten Aluminiumschicht undett skikt av metalliserat aluminium och
Sulfate (ohne Aluminium- und Bariumsulfate)Sulfater, ej aluminium- och bariumsulfat
Diese Liste enthält auch Aluminiumphosphid.I förteckningen ingår aluminiumfosfid.
Natürliche Calcium- und AluminiumcalciumphosphateNaturliga kalciumfosfater eller aluminiumkalciumfosfater
Entwicklung der durchschnittlichen chinesischen AluminiumpreiseUtvecklingen av genomsnittliga kinesiska aluminiumpriser