"Akustik" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Akustikakustik

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Akustikwellenvorrichtungen wie folgt und besonders konstruierte Bestandteile hierfür:Anordningar för akustiska vågor, enligt följande, och därtill särskilt avsedda komponenter.
Akustiksysteme, -ausrüstung und besonders konstruierte Bestandteile hierfür wie folgt:Marina akustiska system, utrustningar samt komponenter som särskilt konstruerats för dessa, enligt följande: